Yenilenen Camiler

Derneğimiz istanbul’da 1948 yılında, hayır sever halkımızın destekleriyle sayıları .. ulaşan, büyük bir çoğunluğu ecdadımızın yapmış olduğu camiler olan anıt ve abide vasfında bulunan eski eseri onarmak suretiyle yeniden hizmet ve ibadete açmış ve ayrıca istanbulun yoğun göç alması nedeniyle oluşan yeni semtlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla çok sayıda yeni cami’nin yapımını sağlamıştır.

Yapılmış olan yeni camiler, aradan geçen yarım asırlık sürede, ekonomik ömürlerini tamamlamış, yaşanılması mukadder olan depremlere karşı dayanma gücünü kaybetmiş ve ayrıca nüfus artışı karşısında ihtiyacı karşılayamaz durumda kalmıştır.

Bu durum karşısında, eski camiler yerinde, depreme karşı dayanıklı, mimari özellikli, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeni camilerin yapılması ihtiyacı doğmuştur.

Bu düşünce ile durum ilgili bütün makamlara bildirilmiş, derneğimiz tarafından yaptırılmış olan bütün camilerin bir plan ve imkanlar dahilinde yenilenmesi programa alınmıştır.

Bu program dahilinde Maltepe Altayçeşme Camii, Zeytinburnu Yeni Doğan Camii, Beykoz Camii, Çukur Çayır Camii, Bostancı Tatarağa Camii, Pendik Yeşil Bağlar Camii, Bahçelievler Selçuk Hatun Camii ile Mehmet Ülker Camii yıkılarak yeniden yapılmış ve ibadete açılmıştır.

Bu program dahilinde Zeytinburnu Ulu Camii ile Maltepe İdealtepe Camii, Tuzla Yayla Camii yıkılarak yenilenmesi çalışmalarına başlanılmıştır.

Aynı nedenlerle .. Camilerinin yıkılarak yenisinin yapılması programa alınmış, bu konuda ilgili belediye ve kurumlar nezdinde yürütülmekte olan çalışmalar devam etmektedir.