Yayınlarımız

Dernek kuruluş amacına uygun olarak, mimari ve estetik özelliği olan tarihi Türk- İslam Eserlerinin toplumumuza ve genç nesillere tanıtılması bakımından yararlı gördüğü bazı konuları kitap ve broşür haline getirerek sunmayı da amaçlamaktadır. Bu çerçevede bazı yayınlarımız aşağıdadır.

1- İstanbul Şubesinin Türk – İslam Eserleri konularındaki çalışmaları 1951
2- Amuca Hüseyin Paşa Yalısı 1952
3- İstanbul da Gömülü Meşhur Adamlar 1979
4- Konya Abideleri 1985 (3. Baskı)
5- Kars Şehitliklerimiz ve Mehmetçiğimiz 1986
6- Konya Şubesi Kültür Sanat çalışmaları 1998
7- Osmanlı Mimarisi, İlk Devre ve Fatih Devri, Avrupa’da Osmanlı Mimarisi isimli eserler 1961-1982 yılları arasında 5 Cilt halinde Dr Ekrem Hakkı Ayverdi ve arkadaşları tarafından hazırlanmış ve Derneğimizin de katkısı ile Fetih Cemiyeti tarafından yayınlanmıştır.
8- Batıya Açılan İlk Kapı “Gordion” Belgeseli 2004

Özellikle Frigleri konu alan bu Belgesel Film Anadolu Medeniyetleri Hazinesinin çok az işlenmiş önemli değer varlıklarından biridir. Frigler Anadolu’ya M.Ö. 1500’lerde gelmiş, Avrupa Kökenli oldukları söylenen bir Thrak Ulusudur. Ancak aradan geçen zaman içerisinde Anadolu’da yaşamış olan Hititler, Hattiler ve Luviler gibi yerli halklar ile karışarak kaynaşmışlardır. Friglerin Anadolu’ya gelişlerinden sonra da bu yerli halklar tamamen ortadan kalkmayıp, kendilerinden sonra gelen Medeniyetleri de derinden etkilemiş ve asimile olmadan entegre bir şekilde birlikte yaşamaya devam ede gelmişlerdir. Bu uygarlığı konu alan Gordion Belgeseli canlandırmalı olarak yapılmış, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi desteği ile Türkçe ve İngilizce olarak CD şeklinde Derneğimiz tarafından yapılarak ilgili Kurum ve Kuruluşlara sunulmuştur.