dernegimizin_calisma_alaniYurt içinde ve yurt dışında değişik sebeplerle harap olmuş, tarihi ve mimari özelliği olan eski ve tarihi anıtlar gibi cami, okul, kışla, hamam, çeşme, şadırvan, su yolu, meşruta, yurt, hastane, kütüphane, dispanser, külliye, köprü, kale ve benzeri eserler çalışma alanına girmektedir.

Dernekçe yapılacak bakım, onarım, düzenleme ile yeniden yapılacak eser ve anıtlar plan, proje ve programları, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile kesinleştikten sonra uygulamaya konur.

Derneğin; bakımını, onarımını, çevre düzenlemelerini, yapacağı tarihi eski eserler ile talep ve ihtiyaç halinde yeniden yapılacak çeşitli eserlerin çalışma programları, plan, proje ve keşifleri uzman elemanlara hazırlatılır. Bu çalışmalarda konularla ilgili olan Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği yapılarak istişarede bulunulur.

Dernek, eski eser ve anıtlardaki tarihi ve mimari orijinalliği koruyabilmek için gerektiğinde çini, vitray, ağaç işleri ve benzeri imalat tesisleri kurabilir.

Her türlü iş, işin türüne göre emanet veya ilan ile ihale, teklif mektubu ve pazarlık usulü sureti ile yapılabilir ve yaptırılacak işler bir sözleşmeye bağlanır.

Bu konularda şubelerin yapacağı işler Genel Merkezin onayı alındıktan sonra bir sözleşmeye bağlanarak yapılır.