Hakkımızda

Tüzük

BİRİNCİ BÖLÜM Derneğin Adı ve Merkezi, Amacı, Konusu, Çalışma Yolları, Kuruluşu: MADDE 1- a)      Derneğin Adı

Devami...

Derneğimizin amacı

Hangi devirden kalmış olursa olsun, 2863 Sayılı Kanunun 7. Maddesi kapsamına girmeyen Anıtlar Gayrimenkul eserlerle, aynı

Devami...

DERNEĞİMİZİN ÇALIŞMA ALANI

Yurt içinde ve yurt dışında değişik sebeplerle harap olmuş, tarihi ve mimari özelliği olan eski ve

Devami...

TAD Konya şubesi

31.03.1946 tarihinde Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali YÜCEL, TBMM 2. Başkanı ve Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Şemsettin GÜNALTAY, Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürü Hamit Z. KOŞAY, Merkez Bankası Muhasebe Müdürü Fethi AKTAN, Türk Tarih Kurumu Baş Sekreteri

Devami...